Robert Parzych

przewodniczący

Izabela Przyjemska

zastępca przewodniczącego

Anna Goliszewska

skarbnik

Agnieszka Sandecka - Chybowska

skarbnik

Anna Rożyńska

Marta Karczewska

Edyta Klimek

Krystyna Kajda

Sylwia Jadczyszyn