Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

 września 2020r. -klasy I-III
 września 2020 r. – klasy IV-VI
 września 2020 r. – klasy VII-VIII
zebranie
 listopada 2020 r. -klasy I-III
 listopada 2020 r. – klasy IV-VI 
llistopada 2020 r. – klasy VII-VIII
zebranie
zebranie
spotkania trójstronne
 grudnia 2020 r. – klasy I-III
grudnia 2020 r. – klasy IV-VI
grudnia 2020 r. – klasy VII-VIII
konsultacje indywidualne
konsultacje indywidualne
konsultacje

stycznia 2021 r. – klasy I-III
 stycznia 2021 r. – klasy IV-VI (klasy VI spotkanie w szkole ul. Tanowska)
stycznia 2021 r. – klasy  VII-VIII

zebranie
kwietnia  2021 r. – klasy I-III
 marca 2021 r. – klasy IV-VI
 marca 2021 r. – klasy VII-VIII
konsultacje indywidualne
konsultacje indywidualne
zebrania
maja 2021 r. – klasy I-III
maja 2021 r. – klasy IV-VII
maja 2021 r. – klasy VII-VIII
zebrania
zebrania
spotkania trójstronne
czerwca 2021 r. – klasy VII-VII spotkania podsumowujące