W TUNELU EMOCJI

Mając na uwadze błędne koło trudności dotyczące relacji dorosłych i dzieci – często zapominamy, że w systemie rodzinnym, w systemie szkolnym – wszyscy oddziałujemy na siebie za pomocą sprzężeń zwrotnych, w których zachowanie poszczególnych osób wzajemnie się wzmacniają.

I tak w relacjach z dorosłymi, rodzicami już od wczesnego dzieciństwa stają się ważne, powtarzające się sytuacje oraz wypowiedzi, które mogą być akceptujące lub odrzucające. Stają się one pewnego rodzaju wzorem w późniejszych zachowaniach dzieci.

Emocje to stany, które towarzyszą nam niemal w każdej sekundzie życia, to nagłe zmiany, spowodowane odbiorem licznych bodźców zewnętrznych i wewnętrznych. Emocje mówią o naszych (często ukrytych) potrzebach, powodują pobudzenie, niosą całą “karuzelę” zachowań, od euforii po złość, radość, śmiech, ekspresję ciała i mimikę. Zmuszając dzieci do tłumienia emocji nie wpływamy na to, że one znikną wręcz przeciwnie – emocje komunikują, że przybierają na sile i może nastąpić moment ich eskalacji-wybuchu!!!

Im szybciej zrozumiemy, że warto być uważnym na siebie tym szybciej łatwiej znaleźć rozwiązanie problemu i poczuć ulgę oraz sprawdzić naszą relację, bliskość emocjonalną.

Wspierające komunikaty w sytuacji kryzysu to:

czy potrzebujesz pomocy?
w jaki sposób mogę ci pomóc?
pamiętaj, że tu jestem/jesteśmy
kiedy będziesz mnie/nas potrzebować wystarczy, że powiesz
jeśli chcesz – możemy porozmawiać
widzę, że jest ci ciężko

Istotne jest by w sytuacji kryzysu nie oceniać lecz okazać osobie w trudnej sytuacji wsparcie i szacunek.

Kontrola niszczy zaufanie między dorosłymi i dziećmi.

Autorytet opiera się na szacunku, nie na strachu.

Naucz nie znaczy przymuś!!!

Uczmy dzieci JAK. Zamiast je kontrolować, kluczowym narzędziem w wychowaniu dzieci jest relacja.

Dobra relacja to podstawa dobrostanu psychicznego!!!

Cierpliwe nauczanie, współpraca i nauka dobrej komunikacji oraz budowanie więzi poprzez zaufanie to recepta na odnalezienie siebie w tunelu emocji i uczuć.

pedagog, doradca zawodowy Iwona Włodarska