W tym roku szkolnym w naszej szkole odbyła się akcja "Zgrana klasa". W konkursie wzięły udział 23 klasy z ul. Piaskowej. Celem tego przedsięwzięcia było zintegrowanie zespołów klasowych poprzez wspólne zabawy, w których udział musiało wziąć jak najwięcej uczniów z danej klasy. Dzisiaj 3.06.2022r. zostały ogłoszone wyniki.

I tak:
I-miejsce kl.4a wych.p.Joanna Dołęga,
I-miejsce kl.6c wych.p.Aleksandra Hamernia,
II- miejsce kl.4b wych.p.Monika Piech
II- miejsce kl.7a wych.p.Izabela Cebula
III- miejsce kl.4c wych.p.Agnieszka Florczak-Dzianach,
III- miejsce kl.7h wych.p.Magdalena Nakonieczna .
Każda klasa otrzymała nagrodę pieniężną ufundowaną przez SU. Gratulujemy!!!
Samorząd uczniowski pragnie bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczniom i wychowawcom za zaangażowanie i wspaniałą współpracę. Pragniemy również podziękować za zaufanie i wsparcie dyrekcji, a w szczególności p. wicedyrektor Małgorzacie Dalke, która zawsze towarzyszy nam w naszych działaniach, co pozwala nam na rozwój i realizację naszych pomysłów.

Opiekun SU Agnieszka Zientek.