W imieniu wszystkich nauczycieli chciałam jeszcze raz podziękować rodzicom i uczniom za zaangażowanie w akcję „Lidl – szkoły pełne talentów”.

Na koncie szkoły uzbieraliśmy ponad 19 tysięcy talencików.
Za zebrane punkty zostały zamówione nagrody – zestawy plastyczne, sportowe, do nauki przyrody, matematyki, muzyki, fizyki.
Zamówione nagrody już docierają do szkoły i niedługo uczniowie będą mieli możliwość korzystać z nich na lekcjach.