Dziś młodzi ludzie mieli okazję spotkać się z przedstawicielem Straży Miejskiej w Policach - p. Justyną Olszewską.

Tematyka warsztatów dotyczyła zasad i praw, które obowiązują mieszkańców naszego miasta i okolic. Młodzież mogła zadawać liczne pytania np. dotyczące spożycia alkoholu, kradzieży mienia, dewastacji. Na spotkaniu omówiony został również temat bezpieczeństwa i poruszania się po mieście w godzinach nocnych bez opiekunów prawnych.  Pedagog szkolny Iwona Włodarska powiedziała: ,, To ważne by nasi uczniowie byli świadomi swoich praw i obowiązków”. 
Razem bezpieczni!