Informacja - nauka zdalna

* Od dnia 9 listopada 2020 r. w klasach 1-3 lekcje będą odbywać się online zgodnie z przesłanym przez wychowawcę w Librusie  planem zajęć.

* Kształcenie na odległość będzie się odbywać poprzez  platformę MS Teams.

* Lekcje będą trwać po 30 minut.

* W szczególnych sytuacjach lekcje będą wysyłane za pomocą dziennika Librus.

* Opieka świetlicowa w szkole jest zapewniona w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 lub pracują w przedszkolu,   w żłobku (na czas pracy tych placówek).

* Powyższe ustalenia będą mogły być modyfikowane i zmieniane w zależności od sytuacji i zaleceń MEN. O każdej zmianie będziecie Państwo informowani.