Konkurs „Redewendungen in Bildern. Körperteile (Idiomy w obrazach. Części ciała) był adresowany do uczniów klas VII – VIII.

Zadanie konkursowe polegało na zaprezentowaniu idiomu niemieckiego w formie ilustracji. Na konkurs wpłynęło 18 prac plastyczno-językowych. W ocenie były brane pod uwagę: pomysłowość/oryginalność, trafność przedstawienia znaczenia idiomu, poprawność językowa oraz staranność wykonania/estetyka.
Biorąc pod uwagę powyższe kryteria wyłoniono następujących zwycięzców:
I miejsce: Lena Skrzypek kl. 8d
II miejsce: Antoni Rożyński kl. 7c
III miejsce: Nikola Kolesińska kl. 7e
Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom za udział w konkursie. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i drobne upominki.
Alicja Giza