W roku szkolnym 2021/2022 Zachodniopomorski Kurator Oświaty organizuje następujące konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim:
Konkursy przedmiotowe – dla uczniów szkół podstawowych:
˗ Konkurs Języka Polskiego,
˗ Konkurs Matematyczny,
˗ Konkurs Chemiczny,
˗ Konkurs Biologiczny,
˗ Konkurs Geograficzny,:
˗ Konkurs Języka Angielskiego,
˗ Konkurs Języka Niemieckiego,
˗ Konkurs Fizyczny,
˗ Konkurs Historyczny,
˗ Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie.
Uczestnictwo ucznia w konkursie jest dobrowolne.
Do konkursu ma prawo przystąpić każdy uczeń. Swoją gotowość zgłasza nauczycielowi przedmiotu, z którego odbywa się konkurs.
Zgłoszenia uczniów będą przyjmowane przez nauczycieli do 13. 10. 2021 (środa).

Etapy szkolne konkursów odbędą się w dniach 18-22 października 2021

Szczegółowy regulamin konkursów można znaleźć pod adresem:

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/konkursy-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty/konkursy-przedmiotowe/regulamin-organizacji-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-roku-szkolnym-2021-2022/