Koło chemiczne już prężnie działa. Uczniowie klasy 7e nabierają odwagi do pracy z odczynnikami w laboratorium szkolnym, a ósmoklasiści wchodzą w świat wodorotlenków.