Ostatnie tygodnie nauki chemii prowadzone były metodą odwróconego projektu. Metoda ta jest doskonały patentem na zaangażowanie uczniów w proces uczenia się i podniesienie ich motywacji do nauki.