Projekt ,,Upominek dla Seniora"

We wtorek 7 grudnia w ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej wolontariusze ze szkolnej grupy Pomagacze wzięli udział w warsztatach “Czym jest Wolontariat?” oraz wspólnie przygotowali Świąteczne Lampiony dla Polickich Seniorów.
“Pracy towarzyszyły radość, uśmiech i wzajemne wsparcie” – mówi opiekun grupy Iwona Włodarska