Dzień ten zapisał się w historii naszej szkoły jako moment pełen emocji i refleksji. Uroczystość pożegnania dyrektora szkoły była wyjątkowym wydarzeniem, które zgromadziło całą społeczność szkolną.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia p. Małgorzaty Dalke – nowego dyrektora szkoły, w którym podkreślono osiągnięcia i wkład Pani Dyrektor Ewy Rudnik w rozwój szkoły. Jej pasja, zaangażowanie i nieustająca praca przyczyniły się do stworzenia miejsca, które kształtuje młode umysły i serca.
Następnie przyszedł czas na pożegnanie nauczycieli przechodzących na emeryturę – p. Joanny Mierzwy (wicedyrektora i nauczyciela matematyki), p. Mirosławy Wierzbickiej – Demiaszkiewicz (wicedyrektora i nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej), p. Wiesławy Jagiełło (nauczyciela języka polskiego), p. Alicji Modzel (nauczyciela bibliotekarza), p. Joanny Cudak (nauczyciela plastyki), p. Doroty Kolassy (nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej) . Każdy z nich otrzymał osobiste podziękowania za lata poświęcone nauczaniu i wspieraniu uczniów. Ich cenne lekcje i mądrość zostaną z nami na zawsze. Był to wzruszający moment, które pokazał, jak wielki wpływ nauczyciele mają na życie swoich uczniów.
W trakcie uroczystości odbyły się również wystąpienia Burmistrza Polic – p. Krystiana Kowalewskiego, Naczelnika Wydziału Oświaty – p. Witolda Stefańskiego, uczniów, rodziców, reprezentacji nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, którzy dziękowali Pani Dyrektor Ewie Rudnik za jej wkład i inspirację.
Na koniec wszyscy zebrani wstali, aby złożyć hołd dyrektorowi i emerytom, oklaskując ich na stojąco. Był to moment pełen szacunku i wdzięczności.
Dzień ten był pięknym przypomnieniem o sile społeczności szkolnej i znaczeniu każdej osoby, która przyczynia się do jej rozwoju. Będzie to dla nas wszystkich cenna lekcja na przyszłość.