Konkurs adresowany był do uczniów klas VII i VIII naszej szkoły.

Wzięło w nim udział 19 uczniów, którzy wykonali prace wykorzystując różne techniki plastyczne. Ocenie podlegała: zgodność z tematyką konkursu, atrakcyjność formy (technika, kompozycja), kreatywność, wrażenie artystyczne i estetyczne.
 
I miejsce w konkursie zdobył Filip Zapałowski z klasy 8d, II miejsce – Natalia Stachnal z klasy 8j, III miejsce – Korneliusz Kamiński z klasy 8i.
 
Serdecznie gratuluję!
Organizator konkursu: Alicja Giza