W pierwszym tygodniu marca uczniowie klasy 2b realizowali projekt ,,Teatr”. Zajęcia rozpoczęły się zapoznaniem z tą dziedziną sztuki i zawodami z nią związanymi. Uczniowie zamienili się w scenarzystów, reżyserów i scenografów. Projekt zakończył się zabawą w teatr i wystawieniem krótkich spektakli lalkowych na podstawie własnych pomysłów. Aktorami były kukiełki stworzone przez dzieci na zajęciach technicznych.