10 października 2023 roku uczestniczyłyśmy w konferencji Pomorze Zachodnie przeciw depresji w Szczecinie.

Depresja jest poważnym problemem współczesnych czasów, może dotknąć zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci oraz młodzież. W związku z realizacją działań profilaktycznych w szkole zapraszamy rodziców i nauczycieli do skompletowania apteczki pomocy emocjonalnej.
My już dziś proponujemy włożyć do niej: miłość, bliskość, wrażliwość, uważność, przyjaźń, relacje (w tym rówieśnicze), akceptację, przestrzeń na indywidualność oraz edukację profilaktyczną.
Zapraszamy do wspólnej pracy i na spotkania warsztatowe w ramach Przystanku Relacje. Realizatorki programu Wolni od…