Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,  

sytuacja epidemiczna na tyle się poprawiła, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół.  

 Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).  

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach. 

Po wielu miesiącach nasi uczniowie i uczennice powrócą do nauki stacjonarnej w szkołach. Taki powrót dla wielu z nich będzie dużym przeżyciem. W celu reintegracji uczniów w pierwszym dniu szkolnych zajęć tj. 17.05.2021 r. planujemy spotkania z wychowawcą. Będzie to czas na wspólną rozmowę, odbudowanie relacji, oswojenie się ze zmianą. W kolejnych dniach, podczas nauki hybrydowej uczniowie klas IV – VI pracują zgodnie z wcześniejszym planem lekcyjnym. 

Plan pracy hybrydowej od 17.05.2021 r. – 28.05.2021 r. 

KLASY IV – VI

KLASY VII i VIII