Dnia 4 lutego 2020 roku odbyły się apele podsumowujące pracę w I semestrze.
Na apelach dyrekcja szkoły wyróżniła uczniów, którzy odznaczyli się najlepszymi wynikami w nauce, sporcie oraz sumiennym uczęszczaniem do szkoły. Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie klasy 7c – średnia 4,35. Wyróżniono również najaktywniejszych sportowców szkoły, którzy nie tylko wielokrotnie reprezentowali szkołę w zawodach sportowych, ale również systematycznie uczestniczyli w pozalekcyjnych zajęciach SKS, a swoją postawą są wzorem dla innych uczniów. Nagrodzeni zostali także uczniowie, którzy wykazali się indywidualnymi wartościowymi sukcesami sportowymi. Jak co roku uzdolnieni uczniowie szkoły przyczynili się do zdobycia przez naszą szkołę palmy pierwszeństwa w konkursach Przedmiotowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. 9 uczniów zajęło najwyższe miejsca wśród szkół gminnych, 7 z nich zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego. Wszyscy wyróżnieni uczniowie zostali nagrodzeni ogromnymi brawami oraz owocami ufundowanymi przez Radę Rodziców.