Nasi uczniowie oraz ich koledzy ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach skorzystali z zaproszenia pedagogów szkolnych oraz nauczyciela plastyki i wzięli udział w akcji plastycznej ,,Bliżej Siebie, Bliżej Natury".

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach programu profilaktyki ,,Wolni od… Cyberdetoks”.
Barwną plamą oraz kreską w twórczy sposób młodzież namalowała obrazy otaczającej nas natury.
 
Dziękujemy za Waszą ekspresję, za to że byliście przed sztalugami i podjęliśmy wspólnie artystyczne wyzwanie. Efekty są imponujące – powstały prace barwne i niezwykle różnorodne, a spotkanie okazało się inspiracją dla nas wszystkich! Pojawiły się plany kolejnych projektów, pomysły na nowe obrazy oraz przede dowiedzieliśmy się, że można bardzo miło spędzić czas w plenerze.