14.10.2020r. w klasach pierwszych odbyły sie uroczystości “Pasowania na ucznia”. Każda z klas miała do wykonania dwa zadania- przyrodnicze i muzyczne. Wszyscy oczywiście wzorowo zdali egzamin.

Uroczystość odbywała się wyjątkowo tylko w warunkach klasowych. Gratulujemy!