W ramach spotkań profilaktycznych 13 grudnia w naszej szkole odbyły się zajęcia wyjaśniające młodzieży problematykę HIV i AIDS.

Zajęcia prowadziła pani Marcela Kulewska reprezentującą Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Policach. ,,Większa świadomość to bezpieczeństwo i zdrowie” – powiedziała pedagog- Iwona Włodarska.