Konkurs został zrealizowany w ramach projektu profilaktycznego "Wolni od...".

Laureatów wyłoniono z dwóch grup wiekowych
1) kl. 4-5
2) kl. 6-7
Zwycięzcami konkursu zostali:
Klasy 4-5:
I miejsce: Julia Wardziak kl.4a
II miejsce Magdalena Choińska kl.5d
III miejsce Zuzanna Kaczyńska kl. 5g
Klasy 6-7:
I miejsce: Joanna Kozieł kl.6b
II miejsce NIKOLA Kolesińska kl.7e
III miejsce Tosia Kalinska 6d
Serdecznie gratulujemy laureatom!
Nauczyciele plastyki oraz pedagodzy