15 lutego odbyło się spotkanie profilatyczne dla uczniów klas 8 uczących się w budynku szkoły przy ul. Tanowskiej.

Zajęcia odbyły się w ramach programu o zdrowiu. Prowadzącym była pani Marcela Kulewska ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach. Program obejmował treści związane ze zdrowym trybem życia ze wskazaniem na liczne zagrożenia np. narkotyki i dopalacze. Koordynatorem projektu jest p. Iwona Włodarska- pedagog szkolny.