Akcja "Zgrana klasa" - listopadowe zadanie: ciekawe nakrycie głowy - ul. Piaskowa