„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

Wolontariat to przede wszystkim powołanie, a nie praca za darmo. To jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne. W szkolnym Kole Wolontariatu Pomagacze działają uczniowie klas VIII-VII. Ideą wolontariatu (łac. voluntarius – dobrowolny), czyli bezinteresownego niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu propagujemy wiedzę o wolontariacie, organizujemy zbiórki i akcje charytatywne. Ostatnio w Dzień Edukacji Narodowej wzięliśmy udział w sadzeniu Pól Nadziei.-na rzecz Hospicjum w Tanowie. Przed nami kolejne wyzwania i działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy: „Zbiórka karmy dla ptaków, środków higienicznych dla osób Bezdomnych i wykluczonych społecznie oraz Szkoło pomóż i TY-korepetycje dla kolegów i koleżanek, „Niech Wszyscy Mają Święta”. Do szkoły zapraszane są osoby, które aktywnie działają w środowisku lokalnym na rzecz wolontariatu. Praca wolontariuszy w Szkolnym Kole Wolontariatu „Pomagacze” stwarza każdemu młodemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności. Przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, uczy też pracy. Buduje poczucia sensu z faktu pomagania innym i uzyskanie poczucia satysfakcji. Przede wszystkim przyczynia się do ciekawego i twórczego spędzenia wolnego czasu przez młodych ludzi.

Obecnie jesteśmy w trudnym okresie epidemicznym. Nasze działania na rzecz Innych mogą OKAZAĆ się bardzo POMOCNE i Wzmacniające Nasze Poczucie Wartości.

KAŻDY Z NAS MOŻE POMÓC !!!
Serdeczność,Pomoc Sąsiedzka,Koleżeńska, w Rodzinie to jakże WAŻNE FORMY Wzmacniające Relacje MIĘDZYLUDZKIE-WARTOŚCI.
Wolontariuszem może Być Każdy!

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA
-Być pewnym- dlaczego chcę pomagać
-Być lojalnym
-Przestrzegaj zasad-nie krytykuj, nie oceniaj.
-Chętnie się ucz.
-Stale się rozwijaj.
-Bądź osobą, na której można polegać.
-Działaj w Zespole.

Korzyści płynące z bycia Wolontariuszem
-Satysfakcja
-Spełnienie motywacji wolontariusza
-Powstania więzi społecznych
-Zdobycie wiedzy i umiejętności
-Zdobycie lepszej pozycji na rynku pracy
-Pomoc w rozwiązywaniu problemów innym

Cechy wolontariusza:

· dużo optymizmu i chęci do działania

· motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,

· umiejętność gospodarowania czasu,

· odwaga, empatia i otwartość,

· odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,

· kultura osobista.

Moi Drodzy!
Zbliża się Święto Zmarłych-1 listopada. Trwa okres dużej uważności na nasze zdrowie.
Jeśli znajdziecie czas i zgodę rodziców (nie tłocząc się na cmentarzach) Proszę, przyłączcie się do akcji „Zapal Znicz” na zapomnianym grobie.
Opiekun Szkolnego Koła Pomagacze-pedagog Iwona Włodarska