ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

rok szkolny 2024/2025

Do świetlicy zostaną przyjęte wszystkie dzieci obojga rodziców pracujących, którzy nie przebywają na urlopach wychowawczych lub zdrowotnych.

Każdego roku należy zapisywać dziecko do świetlicy na nowo.

Zapisów do świetlicy należy dokonywać tylko na przygotowanym szkolnym druku– „Wniosku zapisu dziecka do świetlicy”.

Wniosek w formie papierowej dostępny będzie od 2 września 2024 roku u wychowawców klas oraz w świetlicy. Można go też pobrać na stronie szkoły.

Wypełniony wniosek dostarczyć należy w formie papierowej do wychowawców klas lub za pośrednictwem dziecka bezpośrednio do świetlicy.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania świetlicy przekazane zostaną rodzicom dzieci zapisanych do świetlicy we wrześniu.