19 marca odbyły się zabawy zorganizowane z okazji Dnia Mózgu.