W II semestrze na zajęciach informatyki wykorzystywane są roboty programowalne Codey Rocky.

Wykorzystuje się do ich programowania program mblock, bardzo zbliżony do programu Scratch. Można na nich wykonać różne animacje obrazu i dźwięku. Roboty te mogą się poruszać w różnych kierunkach oraz wykonywać zadania zaprogramowane przez zespoły. Oprócz nauki programowania uczniowie dzielą się różnymi pomysłami oraz uczą się współpracy w małych zespołach zadaniowych.