Kilka zdjęć z wycieczki Londyn-Paryż. Opiekunami byli: Iwona Włodarska, Barbara Socha, Agnieszka Maślach i Ewa Jędruch-Dembek.