Podczas poznawania różnych jednostek powierzchni, uczniowie klasy 5E rysowali na boisku szkolnym kwadraty o boku długości 1 metra oraz 10 metrów.

Rysując kwadraty uczniowie używali miar zwijanych oraz kredy.
Dzięki temu ćwiczeniu uczniowie utrwalali nie tylko umiejętność korzystania z miar i rysowania kwadratów, ale także obliczania długości boku kwadratu, znając jego pole oraz obliczania pola kwadratu, znając długość jego boku.