W tym roku szkolnym klasa 7c wraz z wychowawcą realizowała projekt edukacyjny „Projekt z ZUS”.

W lutym gościliśmy panią Izabelę Pawłowską – koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji, Oddziału ZUS w Szczecinie, która przeprowadziła lekcję, podczas której uczniowie dowiedzieli się, czym zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jaki jest cel i system ubezpieczeń społecznych, jakie są rodzaje
świadczeń i co nam daje opłacanie składek.
Podsumowaniem projektu było wykonanie filmu pt. „ Dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne?”. Dzisiaj gościliśmy panią Izabelę, która wręczyła uczniom biorącym udział w projekcie dyplomy i upominki