Promocja Hufca Pracy w Policach

Wielkimi krokami zbliża się koniec nauki dla ósmoklasistów – mówi koordynator projektu Iwona Włodarska.
Zakończenie roku szkolnego nie oznacza tylko końca nauki w szkole podstawowej,  to także początek nowej drogi życiowej.
17 marca 2022 roku kadra Hufca Pracy w Policach w ramach współpracy zaprosiła uczniów naszej szkoły na pierwsze spotkanie informacyjno- promocyjne.  Zainteresowanie uczniów było spore, każdy chciał się dowiedzieć, jakie ma możliwości nauki, jak wygląda nauka zawodu u pracodawców zewnętrznych oraz jakie wyksztalcenie i kwalifikacje można zdobyć po zakończeniu nauki w szkole branżowej.
Kadra Młodzieżowego Centrum Kariery w Policach również zaprezentowała swoją ofertę, doradca zawodowy zaprosiła młodzież na indywidulane spotkania w biurze MCK w celu wykonania testów kompetencji i predyspozycji zawodowych, jak i znalezienie ofert wakacyjnych dostępnych u pośrednika pracy. W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia w pozostałych klasach 8, aby każdy z uczniów mógł zapoznać się z alternatywną formą kształcenia.