Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024.