W naszej szkole funkcjonują dwie świetlice działające w godzinach od 630 do 1700.
Do świetlicy zapisujemy tylko dzieci rodziców pracujących.
Na parterze szkoły mieści się świetlica dla uczniów klas I, a na II piętrze – świetlica „Kubusia Puchatka” dla uczniów klas II – III.

Działalność świetlicy jest ważnym elementem systemu wychowawczego i dydaktycznego szkoły. Obok zadań opiekuńczych w świetlicy realizowane są zaprogramowane działania wychowawcze i kształcące dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Proponujemy naszym wychowankom różnorodność zajęć dostosowanych do ich potrzeb i oczekiwań, pozwalając tym samym rozwijać własne zainteresowania oraz uatrakcyjniać spędzony tutaj czas.  Najmłodszym proponujemy dodatkowe zajęcia świetlicowe tj.:

  • koło taneczne,
  • koło kulinarne,
  • koło czytelnicze,
  • sportowe i teatralne.

Młodzi wychowankowie dzięki temu zdobywają szereg umiejętności, a także mogą się nimi pochwalić na licznych występach szkolnych i międzyszkolnych.
Czas spędzany w świetlicy wypełniamy spotkaniami z ciekawymi ludźmi, zapraszamy w nasze progi policjantów, strażaków, żołnierzy ludzi mających ciekawy i charakterystyczny zawód.

Staramy się otoczyć dzieci troskliwą opieką, aby świetlica stała się dzieciom bliska, aby dobrze się w niej czuły i rozwijały swoje zainteresowania.