Ósmoklasiści przygotowali krótkie przedstawienie z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Pomagacze wystąpili przed społecznością szkolną oraz na wigilii dla samotnych zorganizowanej we współpracy z OPS-em.

Więcej zdjęć.