Jak nauczyć dziecko bezinteresownej pomocy innym?

Zanim dziecko przyjdzie na świat , bardzo często My-Rodzice mamy wizję swojej Wychowawczej Misji.

Oczami wyobraźni widzimy potomstwo wyposażone w odpowiedni zestaw cech, umiejętności i wartości.

I dobrze ,bo przecież powinniśmy wyznaczać swoje wychowawcze cele-pamiętając o otwartości na dziecko i elastyczności.

Z czasem przecież  jedne z naszych celów okazują się nierealistyczne, inne jednak nie tak cenne, jak początkowo zakładaliśmy, jeszcze inne towarzyszą nam w codziennej rzeczywistości.

Warto zadawać sobie pytanie?

Co jest dla mnie ważne i dlaczego chcę przekazać to moim dzieciom?

Umiejętność postrzegania świata z perspektywy innych rozwija się już od pierwszych lat maluszka.

Doświadcza on silnych emocji, również tych przeżywanych przez najbliższych.

Nie oczekujmy, że nasze pociechy same nauczą się EMPATII, poświęćmy więc nasz czas i pokażmy, w jaki sposób pomagać innym i rozumieć ich uczucia.

Jak to zrobić?

Przede wszystkim musimy dawać przykład własnym zachowaniem. Wystarczy, że w codziennym życiu będziemy właściwie reagować w konkretnych sytuacjach na potrzeby innych osób.

Wrażliwość Emocjonalna ma ogromny wpływ na przyszłość  i karierę naszych dzieci.

W wielu przypadkach większy sukces odniosą ludzie potrafiący współdziałać z innymi, rozumiejący ludzkie emocje ,aniżeli  ci ,którym brak zdolności empatii.

Aby nasze dziecko wyrosło na wrażliwego człowieka ,postarajmy się być dla niego najlepszym przykładem-w Świecie, w którym niestety brak AUTORYTETÓW.

Nauczmy je bycia pomocnym i dobrym człowiekiem, który w obliczu czyjegoś nieszczęścia , choroby wyciągnie POMOCNĄ DŁOŃ i okaże WSPARCIE.

PAMIĘTAJMY!!!

,,Dzieci uczą się na podstawie tego, co robimy, a nie tego co mówimy”

W sobotę 23 stycznia o godz.18.00 rozpocznie się Koncert Charytatywny on-line.

Organizatorzy chcą w ten sposób wesprzeć INGĘ NIEDZWIECKĄ w WALCE Z SMA.

Na Jej leczenie brakuje ponad 7 milionów złotych

Wierzymy, że w Naszej polickiej Społeczności jest Wielu Dobrych, Mądrych, Wrażliwych i Szczodrych Ludzi.

#Trzymajmy się Razem- POMAGAJMY_Realizatorzy Programu Wolni od – pedagodzy szkolni