Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji.

Jedzenie zostało zaniesione do siedziby polickiego TOZ-u.