Samorząd Uczniowski z ulicy Tanowskiej zorganizował specjalną akcję z okazji Dnia Życzliwości. Uczniowie dostawali karteczki z miłymi hasłami. Mogli też napisać życzenia dla wybranych osób.