Z założenia eksperymenty są naukowe, ale stanowią też dobrą zabawę dla badawczego umysłu każdego ucznia. Umożliwiają zrozumienie zjawisk przez samodzielne wprowadzanie czynników i obserwowanie powstałych zmian.

Eksperymenty nie muszą być skomplikowane. Uczniowie sami eksperymentują jeśli wiedzą (domyślają się), że coś ciekawego może się zdarzyć. Dzisiejsza młodzież potrafi stawiać trudne pytania i tak też było na naszych zajęciach z fizyki przy ulicy Piaskowej.
Uczniowie klas 8a,b,h,j,l,m w ramach projektu przedmiotowego prowadzili zajęcia z przedmiotu fizyka. Wykonywali prezentacje, quizy, pokazy doświadczeń, oraz przedmioty optyczne dzięki, którym mogli zbadać właściwości światła widzialnego np. Krążek Newtona, peryskop.
Dzięki tej formie pracy dowiedzieliśmy się, że optyka to nauka nie tylko o świetle, ale, również o szeregu zjawisk fizycznych, które zachodzą na codzień, a my nie zwracamy na to uwagi np. załamanie – rozszczepienie czy odbicie światła lub jak powstaje tęcza.
Gratuluję wszystkim uczniom pomysłowości, ale i stanięciu na wysokości i wykonaniu zadania jakim było poprowadzenie lekcji „jak prawdziwi nauczyciele”. Ewa Dawidowska