Dnia 22 kwietnia 2022 roku została podsumowana Innowacja Pedagogiczna - PROJEKT AKADEMIA ZAWODOWCA.

Projekt skierowany był do uczniów klas 8 naszej szkoły, by zapoznać ich z kierunkami kształcenia w naszym polickim Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza.
W ramach projektu odbyło się 57 spotkań, w których 206 uczniów klas ósmych miało okazję zapoznać się z profilami klas i różnorodnością zawodoznawczą, rynkiem pracy oraz możliwością realizacji nauki w szkole ponadpodstawowej.
Dziękujemy serdecznie za udział wszystkim uczniom, wychowawcom klas ósmych oraz dyrekcji szkoły za wsparcie i umożliwienie realizacji naszego projektu.
Doradcy Zawodowi- E. Klein i I. Włodarska