W ramach projektu „Listy piszemy – nowe znajomości nawiązujemy” uczniowie z klasy 7E i 7F biorą udział w wymianie pocztówek ze swoimi rówieśnikami ze szkoły podstawowej w Kartuzach, w województwie pomorskim.

Celem projektu jest uświadomienie uczniom, że tradycyjna wymiana korespondencji może również sprawiać wiele przyjemności, mimo że na taką pocztówkę trzeba czekać dłużej niż na sms-a lub inną wiadomość elektroniczną. W listopadzie uczniowie dostali pocztówki od swoich nowych kolegów i koleżanek. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, niektórzy z nich przyznali, że pierwszy raz  otrzymali taką korespondencję skierowaną bezpośrednio do nich. Z kolei krótko po powrocie z przerwy świątecznej podczas wspólnego wyjścia na pocztę wysłali wcześniej przygotowane przez siebie pocztówki do szkoły w Kartuzach. Uczestnicy projektu mają nadzieję, że wymiana korespondencji będzie trwała i już nie mogą doczekać się kolejnych pocztówek lub listów. Kto wie? Może dzięki nim nawiążą się nowe, wieloletnie przyjaźnie?