23 lutego 2024 r. odbyły się eliminacje szkolne Małego Konkursu Recytatorskiego.

Komisja Konkursowa w składzie: p. Anna Dydymska, p. Anna Sarkowska, p. Urszula Zielińska – dokonała oceny występu recytatorów wg następujących kryteriów:
•dobór repertuaru,
•interpretacja utworów,
•kultura słowa,
•ogólny wyraz artystyczny.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce ex aequo – Hanna Bernat kl. V a, Pola Wysocka kl. IV e
II miejsce ex aequo- Gabriela Klauzińska kl. IV c, Lena Szulc kl. V b
Wymienione uczennice będę reprezentowały naszą szkołę na przeglądzie powiatowym, który odbędzie się 18.03.2024 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.
Gratulujemy!
Organizatorzy