26 marca 2024 r. odbyły się w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach XXI Targi Szkół Polic i Szczecina.

Podczas targów uczniowie naszej szkoły zapoznali się z ofertą kilkudziesięciu placówek edukacyjnych. Swoje oferty kształcenia prezentowali uczniowie z liceów, techników oraz szkół branżowych. Można było porozmawiać z uczniami i nauczycielami  oraz poznać progi punktowe do poszczególnych placówek. Atmosfera była niezwykle ciekawa i nawet przedstawiciele Zespołu Szkół im I. Łukasiewicza zaprezentowali pokaz musztry wojskowej .