Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii Wirtualne Laboratorium Empirusz jest doskonałym, cyfrowym, odwzorowaniem laboratorium chemicznego.

W pełni wyposażone w odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne i sprzęt potrzebny do wykonywania doświadczeń chemicznych, zawsze przygotowane do przeprowadzania doświadczeń i bezpieczne dla uczniów.
Lekcje chemii z wykorzystaniem Wirtualnego Laboratorium Empiriusz pozwalają na przeprowadzenie doświadczeń chemicznych zalecanych do realizacji w podstawie programowej klasy 7 i 8.