Dziękujemy za Pamięć o naszych Skrzydlatych ptasich przyjaciołach. Pomagacze