W ramach Akademii Zawodowca w klasach 8 odbyły się spotkania dotyczące nauki w Liceum z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie.

Nasza absolwentka Zofia Herman przybliżyła młodzieży, która w tym roku zmierzy się z wyborem kierunku dalszego kształcenia, zasady panujące w szkole średniej.

Uczymy dzieci oraz młodzież, jak radzić sobie z nowymi potrzebami, wymaganiami i problemami, aby potrafili się odnaleźć w nowej rzeczywistości szkolnej.

Zosia Herman w tym roku zdaje egzamin maturalny, jest aktywna, skromna i mądra. Udzieliła młodzieży z klas 8 wiele wskazówek i wsparcia. Zosiu, dziękujemy i życzymy powodzenia  na maturze – uczniowie klas 8 i pedagog Iwona Włodarska.