Dnia 22 listopada w Szkole Podstawowej nr 8 przy ulicy Piaskowej z okazji Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień   było mnóstwo pozytywnych działań,  których celem było rozwijanie empatii, szacunku i koleżeństwa, wyrabianie umiejętności niesienia pomocy  oraz kształtowanie wrażliwości i życzliwości wobec drugiego człowieka.  

Samorząd uczniowski wraz z opiekunem p. Agnieszką Zientek zorganizował  Debatę „Życzliwość – czy jest jeszcze komuś potrzebna?” W debacie wzięli udział przedstawiciele uczniów  klas 4-7. W czasie spotkania dyskutowano na  temat akceptacji drugiej osoby, poszanowania ludzkiej godności. Uczniowie podawali przykłady życzliwości w szkole i w Polsce. Przeprowadzona dyskusja  pozwoliła dzieciom dostrzec   znaczenie drobnych przejawów życzliwości.

Uczniowie wypisali liście życzliwości, które stworzyły piękne drzewo.

W ramach realizacji programu profilaktycznego Wolni od… każdy uczeń otrzymał pozdrowienie i życzliwe słowo. Życzliwe karteczki zostały rozdane za pośrednictwem szkolnego klubu wolontariatu Pozytywniaki. Przy współpracy z nauczycielem techniki p. Teresą Magun zostały także stworzone pozytywne news.

Pozytywniaki przygotowały także fotoramkę, w której każdy mógł zrobić sobie życzliwe zdjęcie.