30 marca 2023 r. uczniowie ósmych klas naszej szkoły wzięli udział w Targach Szkół Polic i Szczecina.

Targi zostały zorganizowane w Policach przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Młodzież mogła skontaktować się bezpośrednio z uczniami i nauczycielami 18 szkół ponadpodstawowych.

Pedagog szkolny Iwona Włodarska powiedziała, że rozmowy, ulotki i możliwość zadawania pytań związanych z zasadami rekrutacji była pozytywną lekcją zawodoznawczą.