W dniu 30 stycznia 2023 roku odbyły się w naszej szkole „Warsztaty pierwszej pomocy” dla uczniów klas VIII.

W zajęciach wzięło udział 130 uczniów.
Warsztaty prowadzili ratownicy z polickiego oddziału WOPR.
Zasadniczym zadaniem warsztatów było nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.
Uczniowie pod okiem ratowników ćwiczyli: ocenę poszkodowanego, jak wezwać pomoc, jak postępować przy zatrzymaniu oddechu i krążenia (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) u osoby dorosłej, dziecka i niemowlaka.
Wszyscy uczestnicy z wielkim zapałem i zaangażowaniem brali udział w warsztatach. Zajęcia uświadomiły wszystkim, jakie korzyści płyną z posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom potrzebującym.
Bardzo dziękujemy ratownikom:
@Kowalski Gabriel,
@Jankowska Joanna,
@Bojanowska Izabela
za ciekawe i merytoryczne zajęcia.
Organizator Ilona Bednarek