od 1 marca 2021 do 19 marca 2021

Dokumenty

Rodzic lub opiekun prawny składa wniosek osobiście w szkole.

Zapisy do klas pierwszych odbywają się w budynku “C”
Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Piaskowej 99

w poniedziałek 7.30 – 16.50
w pozostałe dni 7.30 – 15.20

Budynek “C” – wejście boczne, po prawej stronie wejścia głównego,
proszę dzwonić dzwonkiem do sekretariatu.